Het OCMW biedt gepaste steun voor iedereen in nood

Mobilité sociale

Opdracht

Zorgen dat iedereen een leven kan leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Aan personen en gezinnen de dienstverlening verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is.

Mobilité sociale

Politieke structuur

Het centrum bestaat uit verkozen raadsleden. Zij hebben als opdracht het sociaal beleid van de gemeente Elsene te ontwikkelen.

Aide à domicile

Administratieve structuur

Het centrum voert het beleid uit dat de Raad voor maatschappelijk welzijn uitgewerkt heeft.

Mobilité sociale

Algemene beleidsnota

Vertaalt het beleid in acties, die het OCMW doorheen het jaar uitvoert.

Aide à domicile

Sociale coördinatie

Bundelt de acties van de verenigingen voor armoedebestrijding in Elsene, werkt deze uit en coördineert ze.

Mobilité sociale

Publicaties

Hier vindt u onze publicaties en publicaties van onze partners.

Nieuws

Kom bij de culturele commissie!

Kom bij de culturele commissie!

Omdat "Iedereen heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om van kunst te genieten en om deel te nemen aan de wetenschappelijke vooruitgang en de voordelen die daaruit voortvloeien." (Artikel 27 van de Universele Verklaring...

Lees meer
Share This