Aide à domicile

Stappen

Hoe sociale steun aanvragen?

Woont u in Elsene? Hebt u sociale steun nodig, maar weet u niet waar te beginnen? Hieronder vindt u het traject om een steunaanvraag in te dienen.

de 8 stappen van uw steunaanvraag:

We leggen stap voor stap uit hoe u uw steunaanvraag kunt opstarten.

NE PAS SUPPRIMER
1. U dient een sociale steunaanvraag in

Daarvoor komt u naar het OCMW tijdens de openingsuren .

U krijgt een ontvangstbewijs: een gedateerd bewijs dat u een sociale steunaanvraag ingediend hebt bij het OCMW.

2. U krijgt een afspraak met een maatschappelijk werker

De dag van de afspraak brengt u uw identiteitsbewijs mee. Als u niet goed Frans of Nederlands spreekt, brengt u iemand mee die alles voor u kan uitleggen of vertalen.

3. U leert uw maatschappelijk werker kennen

Als het OCMW u kan helpen, opent de maatschappelijk werker een dossier op uw naam.

4. Het sociaal onderzoek wordt opgestart

Het is de bedoeling dat we uw sociale en financiële situatie goed begrijpen en de beste steun vinden voor u. Om een goed dossier te kunnen opmaken, is het noodzakelijk dat u meewerkt. Beantwoord de vragen van uw maatschappelijk werker en verwittig hem of haar zodra uw situatie wijzigt (bijv.: u hebt werk gevonden, een kind gekregen, …).

5. Uw dossier wordt ter beslissing voorgelegd aan het comité

De maatschappelijk werker maakt een verslag op van uw situatie en stelt uw dossier voor aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (BCSD).

Goed om weten: u kunt ook schriftelijk vragen om gehoord te worden door het BCSD. U kunt zich voor de hoorzitting laten begeleiden of vertegenwoordigen door een persoon van uw keuze. Het BCSD moet zijn beslissing nemen binnen de 30 dagen na ontvangst van uw aanvraag.

6. Het comité neemt zijn beslissing

Het comité heeft 30 dagen om te beslissen welke steun u al dan niet krijgt. Die wettelijk bepaalde termijn begint te lopen op de datum van uw sociale steunaanvraag (die staat vermeld op uw ontvangstbewijs).

7. Het OCMW deelt de beslissing van het comité met u mee

Binnen de 8 dagen na de beslissing van het comité, ontvangt u een officiële brief. Daarin staat op welke steun u recht heeft of waarom de steun geweigerd is. Als de steun geweigerd is omdat uw dossier onvolledig is, kunt u een nieuwe steunaanvraag indienen.

 

In de beslissing moet volgende informatie staan:

 • de redenen voor de beslissing van het OCMW van Elsene
 • de referenties van uw dossier
 • de naam van uw maatschappelijk werker
 • hoe u meer informatie kunt krijgen
 • de steun waarop u aanspraak kunt maken: leefloon of maatschappelijke hulp
 • het bedrag
 • hoe het bedrag berekend wordt
 • de betalingswijze (wekelijks, tweewekelijks, maandelijks)
 • hoe u beroep kunt aantekenen als u het niet eens bent met de beslissing
 • de brief wordt verstuurd in het Frans of het Nederlands, zoals u verkiest.
8. U kunt beroep aantekenen

Als u het niet eens bent met de beslissing van het comité, kunt u binnen 3 maanden beroep aantekenen via de arbeidsrechtbank van uw woonplaats.

U kunt dat doen bij:

 1. de bemiddelaar van het OCMW van Elsene
 2. de arbeidsrechtbank

Beroep

NE PAS SUPPRIMER
1. Dienst voor bemiddeling en klachtenbeheer van het OCMW VAN Elsene

U bent het niet eens met de beslissing van het BCSD? Dan kunt u beroep aantekenen bij de bemiddelaar van het OCMW van Elsene . Zij zal proberen een minnelijke oplossing te vinden.

2. Bij de arbeidsrechtbank

U kunt u laten bijstaan of vertegenwoordigen voor de rechtbank: 

 • door een advocaat naar keuze
 • door een afgevaardigde van uw vakbond
 • door uw echtgenoot, een ouder of een bloedverwant, die een volmacht moet meenemen
 • door een afgevaardigde van een vereniging die de belangen van sociale steunaanvragers behartigt, op voorwaarde dat die vereniging door de rechtbank erkend is.

  U kunt een beroep doen op een advocaat (vroeger pro deo genoemd) via het bureau voor juridische bijstand. Deze zal u gratis verdedigen voor de rechtbank. Om zo’n advocaat te krijgen, kunt u contact opnemen met:

  Het Bureau voor juridische bijstand 

  Regentschapsstraat 63 (1e verdieping) – 1000 Brussel
  Van maandag tot vrijdag van 8.30u tot 10.00u
  Maandag, dinsdag en donderdag van 13.30u tot 15.00u
  In juli en augustus ’s namiddags gesloten.
  Tel.: 02/519.85.59 

   

  Justice de Paix d’Ixelles 

  Canton de Justices de paix de Bruxelles
  Place Poelaert, 3 – 1000 Brussel
  Tél. : 02 508 65 41
  Mail :j.p.ixelles@just.fgov.be 

  Pour introduire le recours, vous avez un délai de : 

  • 3 mois s’il s’agit d’une demande de revenu d’intégration (RI) à partir de la date de la notification 
  • 1 mois s’il s’agit d’une demande d’aide sociale équivalente au RI à partir de la notification. 

   

  Le recours doit être déposé ou envoyé par lettre recommandée au: 

  Greffe du Tribunal du Travail
  Place Poelaert, 3 – 1000 Bruxelles 

  Share This