Aide à domicile

Het OCMW

De algemene beleidsnota

De algemene beleidsnota van het OCMW vertaalt het beleid in acties, die het OCMW doorheen het jaar uitvoert.

Ze beantwoordt aan artikel 88 van de organieke wet betreffende de OCMW’s. Die bepaalt dat een algemene beleidsnota bij de OCMW-begroting moet worden gevoegd, die voorgelegd wordt aan de Raad voor maatschappelijk welzijn. De voorzitter licht de nota toe tijdens de gemeenteraad, waarbij ook de OCMW-begroting op de agenda staat en goedgekeurd wordt.

Share This