reclamations

Klachten

Bent u niet tevreden over een dienst? Dan kunt u een beroep doen op de bemiddelaar van het OCMW van Elsene.

Vindt u dat uw dossier niet correct werd behandeld, was er een misverstand, een vergetelheid of een fout? Hebt u geen antwoord gekregen op uw vragen en wilt u meer uitleg? Vindt u dat een medewerker u ongepast behandeld heeft?

De bemiddelaar kan u helpen. Deze dienst is onafhankelijk, neutraal en gratis en probeert de dialoog tussen u en het OCMW te herstellen en een oplossing te vinden voor uw probleem. Op basis van de klachten, kan de bemiddelaar voorstellen doen om de werking van het OCMW te verbeteren.

Hoe klacht indienen?

Vermeld in uw klacht uw contactgegevens (voornaam, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres), het onderwerp van uw klacht en de feiten.

  • Per mail: reclamation@cpasixelles.brussels
  • Per brief: CPAS d’Ixelles, le Médiateur, 92 Chaussée de Boondael, 1050 Ixelles
  • Per fax: 02 641 55 55
  • Enkel op afspraak: 02 641 54 59 (druk op 4) van maandag tot vrijdag, van 8.00u tot 11.45u en van 13.15u tot 15.45u.
  • Via onderstaand formulier:

Share This