Aide à domicile

Het OCMW

Sociale coördinatie

 

Sociale coördinatie van Elsene

Boondaalsesteenweg 92 – 1050 Elsene

De Sociale coördinatie van Elsene brengt verenigingen en diensten bijeen die aanvragen behandelen van psychologische, medische en sociale steun van Elsenaren. Zo dragen ze actief bij tot de bestrijding van alle vormen van uitsluiting en de bevordering van actief en verantwoordelijk burgerschap.

De Sociale coördinatie van Elsene wil al die diensten beter bekend maken en de samenwerkingsverbanden in overleg verder ontwikkelen. Het is een plaats waar sociaal beleid op gemeenteniveau vorm en richting krijgt.

Doelstellingen

 • Een plaats zijn voor informatie, uitwisseling en debat
 • Overleg en de invoering van samenwerkingsverbanden stimuleren
 • De denkoefening over de ethiek van sociaal werk ondersteunen
 • Instrumenten voor sociale diagnostiek invoeren
 • Initiatieven uit het verenigingsleven en vanuit burgers ondersteunen
 • Een politieke denkoefening en – acties voeren, door adviezen en richtlijnen uit te brengen
 • De wederzijdse kennis van de instellingen bevorderen en ervoor zorgen dat de bevolking ze herkent

Acties

  • Informatiesessies: plenaire vergaderingen
  • Werkgroepen per thema: huisvesting, ouderen, …
  • Gezellige bijeenkomsten: de ‘Midis de la Coordination Sociale d’Ixelles’
  • Communicatiemiddelen: infobrochures, artikel XL Info, website, …
  • Uitwisseling met alle Sociale coördinatiediensten

Momenteel telt de Sociale coördinatie zo’n tiental leden.

Publicaties

 

Share This