Aide à domicile

Werk en opleidingen

Zoekt u werk of een opleiding?

Bent u ingeschreven bij het OCMW en wilt u uw kansen op de arbeidsmarkt maximaliseren? De tewerkstellingsdienst en de socioprofessionele inschakelingsdienst helpen u op weg naar een opleiding of job.

Zoekt u werk of een opleiding?

De tewerkstellingsdienst is de socioprofessionele inschakelingsdienst van het OCMW van Elsene.

U gaat er begeleid worden doorheen uw volledige socioprofessionele inschakelingstraject.

Onze doelstelling? U instrumenten en (technische – en gedragsvaardigheden) bieden om u optimaal, zo snel mogelijk en duurzaam in te schakelen op de arbeidsmarkt. Zo vindt u de weg naar financiële autonomie en sociale emancipatie.

De tewerkstellingsdienst volgt u op

Een inschakelingsmedewerker gaat u opvolgen bij uw zoektocht naar werk. Hij of zij gaat u begeleiden en ondersteunen bij de opstelling en uitvoering van uw professioneel project. Daarnaast houdt hij rekening met uw kwalificaties, vaardigheden en ambities.

Als uw inschakelingsmedewerker dat nodig vindt, begeleidt hij of haar u naar een begeleider, om uw profiel te analyseren en inschakelingsjobs aan te bieden (artikel 60§7) bij het OCMW van Elsene of externe partners. Met zo’n contract van bepaalde duur kunt u actuele beroepservaring opdoen, een opleiding genieten en uw rechten openen op een werkloosheidsuitkering.

Wilt u een van onze partners worden?

Als u een instelling bent die een inschakelingsjob wil creëren en meer mensen ervaring wil laten opdoen op het terrein, kan onze partnerschapsbeheerder u uitleggen welk samenwerkingsverband mogelijk is.

Share This