Aide à domicile

Energiesteun

Heeft u moeite om uw gas- of elektriciteitsrekening te betalen?

Geniet dan van hulp bij de stappen die u moet ondernemen, gespecialiseerd advies en ondersteuning op maat.

Energiesteun

Heeft uw leverancier uw gas en/of elektriciteit afgesloten ? Vraagt u zich af of u kunt genieten van een sociaal tarief?

De dienst Energie van het OCMW van Elsene kan:

 • U advies geven over hoe u uw verbruik en/of uw energiefactuur (water, gas, elektriciteit) kunt verlagen;
 • U helpen bij uw omgang met uw leverancier;
 • Over een betalingsplan onderhandelen met uw leverancier;
 • Een financiële tussenkomst aanvragen.

FORMULIER ENERGIESTEUN

Kunt u uw energiefacturen niet meer betalen?

Het OCMW stelt u een online formulier ter beschikking. Als blijkt dat u aan de voorwaarden voldoet, kan het OCMW u helpen door bepaalde facturen te dekken of door het bedrag van uw tussentijdse facturen te verminderen. In dit geval moet u het online formulier invullen zodat het OCMW uw financiële situatie kan analyseren. Zodra het formulier is verzonden, ontvangt u een ontvangstbevestiging om u te informeren over de verwerking van uw aanvraag.

NE PAS SUPPRIMER
Voor wie is dit formulier bedoeld?
 • Het formulier is bedoeld voor inwoners van Elsene die nog niet door het OCMW worden geholpen. Heeft u al hulp gekregen, neem dan contact op met uw maatschappelijk werker.
 • Dit formulier is voorbehouden aan inwoners van de gemeente Elsene. Bent u niet gedomicilieerd in Elsene, neem dan contact op met het OCMW van uw gemeente.
NE PAS SUPPRIMER
Welke documenten heeft u nodig?
 • Uw laatste afrekeningen (elektriciteit en/of gas) of onbetaalde gas-/elektriciteitsrekeningen;
 • Bewijs van inkomen voor alle leden van het gezin (lonen, pensioenen, uitkeringen, huurinkomsten, alimentatiegeld, kinderbijslag, uitkeringen ziekenfonds, IGO, enz.). Voeg voor de aanvrager en/of leden van zijn gezin met het statuut van zelfstandige de laatste btw-aangifte toe;
 • Bewijsstukken voor uw maandelijkse uitgaven (huur en gebouwkosten, facturen, aflossingen van leningen, aflossingen volgens een betalingsregeling, verzekeringen, vervoer, belastingen, schoolkosten, medische kosten, abonnementen, enz.);
 • Als sommige uitgaven jaarlijks zijn, voegt u de jaarlijkse factuur toe en deelt u het bedrag door twaalf maanden in uw schatting. Onkosten die niet mogen worden vermeld of gerechtvaardigd: voedsel, hygiëne, onderhoud, kleding en zakgeld;
 • Uw actuele meterstanden op de datum van indiening van de aanvraag (een goed leesbare foto van de gas- en elektriciteitsmeters is voldoende).
NE PAS SUPPRIMER
Hulp nodig bij het invullen van het online formulier?

Openbare IT-professionals kunnen u helpen:

NE PAS SUPPRIMER
Bent u ouder dan 55?

Senior openbare IT-professionals kunnen u helpen: 0490/67.63.40

 • Maandag 10 uur – Le Fanal (Sociaal Dienstencentrum Brussel-Zuidoost) – Stallaertstraat 6
 • Woensdag 14 uur – Dagcentrum Audrey Hepburn (OCMW Elsene) – Boondaalsesteenweg 92
 • Donderdag 10 uur – Resto-club Boondaal (Gemeente Elsene – CREAPASS) – Boondaalsesteenweg 482
 • Vrijdag 10 uur – PCS Akarova en Cagette Solidaire – Akarovastraat 12
 • Vrijdag 14 uur – Maison Médicale Couleurs Santé – Boondaalsesteenweg 202

FAQ – Formulier energiesteun

Hieronder vindt u het antwoord op uw vragen.

NE PAS SUPPRIMER
Ik ben al geholpen door het OCMW voor een gas/elektriciteitsfactuur/schuld, kan ik nog genieten van de bijstand van het OCMW als ik moeite heb met het betalen van mijn energiefactuur?

Nee, u kunt geen hulp aanvragen via dit formulier. U moet gaan aankloppen bij uw MA, die uw verzoek zal beoordelen.

Ik geniet al van het specifiek sociaal tarief, kom ik in aanmerking?

Nee. Hebt u moeite om uw rekeningen te betalen, maak dan een afspraak met uw MA van het OCMW van Elsene.

Ik geniet al van het beschermde klantstatuut, kom ik hiervoor in aanmerking?

Nee. Hebt u moeite om uw rekeningen te betalen, maak dan een afspraak met uw MA van het OCMW van Elsene.

Ik zit in een niet-geregulariseerde situatie, kom ik in aanmerking?

Nee. In bepaalde situaties kan het OCMW u incidenteel bijstaan. Maak een afspraak met het OCMW van Elsene.

Ik werk, kom ik in aanmerking?

Ja. We kijken naar de balans tussen uw uitgaven en inkomsten.

Ik heb spaargeld, kom ik in aanmerking?

Ja. Spaargeld bijvoorbeeld om jaarlijkse rekeningen te betalen, voor onvoorziene uitgaven, voor pensioen, voor gezondheidszorg sluit u niet uit van bijstand zolang u geen kapitaal of spaargeld bezit voor de investering.

JIk heb een eigen woning, kom ik in aanmerking?

Ja. Als u een openstaande hypothecaire lening heeft, kunt u deze invullen bij uw uitgaven. Als u inkomsten heeft uit deze woning, moet u deze invullen bij de inkomsten.

Ik heb een auto, kom ik in aanmerking?

Ja. Als u een consumentenkrediet heeft, kunt u dit in uw uitgaven invullen.

Is er een inkomensplafond waarboven aanvragen niet meer in behandeling worden genomen?

Nee. Er wordt steun verleend in verhouding tot de balans tussen middelen en (noodzakelijke?) uitgaven.

Kan ik steun verwachten? Wat zijn de voorwaarden?

  Er zijn geen specifieke voorwaarden voor het indienen van een aanvraag. Als uw budget niet in evenwicht is (dat wil zeggen dat u moeite heeft om rond te komen = uitgaven groter dan inkomsten).

  Waaruit bestaat de steun?

   In sommige gevallen krijgt u financiële hulp om onbetaalde facturen te kunnen betalen.

   In andere gevallen, als uw budget het toelaat, geeft het OCMW u het statuut van beschermd cliënt. Dit bestaat uit een schuldsaneringsplan bij de energieleverancier en het toekennen van een voordelig tarief (dat wil zeggen 3 tot 5 keer goedkoper dan het normale tarief). U betaalt dan veel minder voor gas en elektriciteit.

   Ik betaal alimentatie voor mijn kinderen maar heb geen rechterlijke uitspraak, mag ik dit vermelden bij de uitgaven?

   Ja. U moet wel rekeningafschriften kunnen voorleggen om dit te bewijzen (desgevraagd of sowieso?)

   Ik heb geen computer/ik weet niet hoe ik het formulier moet invullen en/of bijlagen moet toevoegen.

   Je n’ai pas d’ordinateur.  Je ne sais pas comment faire pour compléter le formulaire et/ou joindre des pièces attachées. Qui peut m’aider ?

   Bent u senior? Digitale openbare schrijvers zijn er om u te helpen.

   Uw maatschappelijke assistenten van de cel maatschappelijke participatie of de energiecel kunnen u helpen

   Ik ben al een keer geholpen door het OCMW, kan ik nog een formulier invullen?
   • Als u dit formulier al heeft ingevuld en energiesteun hebt gekregen, kunt u dit formulier niet meer invullen. Hebt u herhaaldelijk problemen om uw energiefactuur te betalen, maak dan een afspraak bij het OCMW.
   Ik heb niet alle bonnetjes bewaard voor mijn aankopen van eten/verzorging/kleding/onderhoud/apotheek/gezondheidszorg….

   Voor voeding, hygiëne-, onderhoudsproducten, kleding en zakgeld hanteert het OCMW een forfaitair bedrag. U hoeft dit niet te noemen of te rechtvaardigen. Voor andere uitgaven moet u een bewijs van onkosten bezorgen.

   Wilt u uw antwoord met de hand schrijven?

   U kunt uw antwoord met de hand schrijven door het bijgevoegde formulier af te drukken.

   Schrijf in dit geval zo leesbaar mogelijk en in hoofdletters en zorg ervoor dat u alle velden invult. Vergeet niet een kopie van alle gevraagde bewijzen bij te voegen.

   Verzenden naar: OCMW – Energiecel, Jean Paquotstraat 65A, 1050 Brussel.

   Share This