Studenten
Specifieke steun

Een dienst voor studenten

De cel Opleidingen zet mensen op weg om zelfstandiger te worden via een studieproject, opleidingen of het leren van een taal.

De opleidingsreferentiepersonen geven informatie, verwijzen studenten door, evalueren hun traject en bieden ondersteuning aan:

 • Studenten vanaf 18 jaar
 • Mensen die Franse les (alpha of FLE) of Nederlandse les willen volgen
 • Mensen die beroepsopleidingen willen volgen
 • Mensen die zich willen (her-)oriënteren

Wie kan begeleiding krijgen?

Studenten die financiële steun krijgen van het OCMW.

Volgende studenten komen in aanmerking voor begeleiding:

 • In het middelbaar: algemeen secundair onderwijs, technisch onderwijs, beroepsonderwijs of alternerend onderwijs
 • In het hoger onderwijs: aan de universiteit, de hogeschool of in een opleiding sociale promotie

Welke soorten steun worden aangeboden?

 • Analyse van studieprojecten
 • Materiële ondersteuning naargelang de situatie
 • Methodologische ondersteuning
 • Ondersteuning bij eindwerk of thesis

Veelgestelde vragen

NE PAS SUPPRIMER
Wie is student volgens de OCMW-wetgeving?

Volgens de OCMW-wetgeving is een student iemand die studies aanvat of herneemt, met volledig leerplan of gelijkwaardig.

Studies met volledig leerplan worden geregeld door de Franse Gemeenschap. Daarin zijn het secundair onderwijs vervat en het hoger universitair en niet-universitair onderwijs. Volgende studies zijn gelijkgesteld met studies met volledig leerplan:

• Alternerend secundair onderwijs (CEFA) voor de Franse Gemeenschap
• Leerovereenkomst van de middenstand
• Dagopleidingen georganiseerd door het onderwijs voor sociale promotie, die leiden tot een getuigschrift.

Met volgende opleidingen kan je dus niet erkend worden als student volgens de OCMW-wetgeving: opleidingen met alternatief uurrooster, opleidingen sociale promotie, opleidingen gevolgd als vrije student, afstandsonderwijs, kwalificerende opleidingen, … .

Een eerste steunaanvraag doen: bij welk OCMW?
 • Je bent jonger dan 18 jaar: doe een steunaanvraag bij het OCMW van je gewone verblijfplaats.
 • Je bent tussen 18 en 25 jaar oud: doe een aanvraag bij het OCMW van de gemeente waar je je hoofdverblijfplaats hebt en die ingeschreven is in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister. Het OCMW blijft bevoegd voor de volledige studieduur, zonder onderbreking. Als je geschrapt bent, op het wachtregister staat of een referentieadres hebt, moet je naar het OCMW van je gewone verblijfplaats gaan.
 • Je bent 25 jaar of ouder: het OCMW van je gewone verblijfplaats is bevoegd om je steunaanvraag te onderzoeken.
 • Het OCMW dient een ontvangstbewijs in van je aanvraag. Met dat document kan je bewijzen dat je een aanvraag ingediend hebt, op welke datum en bij welk OCMW.
Aan welke voorwaarden moet je voldoen om het leefloon te ontvangen?

Het leefloon is een financiële prestatie die je kan genieten als je aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

Voorwaarde 1: nationaliteit

Je bent ofwel:

 • Belg
 • staatloze
 • erkende vluchteling
 • burger van de Europese Unie (EU) of familielid van die persoon, die je begeleidt of vervoegt en meer dan drie maanden verblijfsrecht heeft en al drie maanden op het grondgebied verbleven heeft
 • vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister

Voorwaarde 2: leeftijd

Je bent:

 • ouder dan 18 jaar
 • jonger dan 18 en ontvoogd door het huwelijk, zwanger of je hebt kinderen ten laste.

Voorwaarde 3: effectieve verblijfplaats

Je verblijft wettelijk, gewoon en permanent in België. Het OCMW kan niet van je eisen dat je een huurcontract of een woning hebt, of dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister.

Voorwaarde 4: inkomen

Je bent in nood en hebt geen inkomen, of je inkomen ligt lager dan het leefloon. In het laatste geval biedt het OCMW je slechts het verschil tussen de twee. Het OCMW stelt de armoedestaat vast via een sociaal onderzoek.

Voorwaarde 5: arbeidsgeschiktheid

Die voorwaarde is altijd geldig, behalve wanneer je gezondheidstoestand of specifieke situatie (gelijkheidsredenen) je verhinderen om te werken.

Nieuws

Het OCMW stoomt je klaar voor 1 september

Het OCMW stoomt je klaar voor 1 september

Het OCMW stoomt leerlingen en studenten klaar voor 1 september De twee voorbije schooljaren werden volledig verstoord door de gezondheidscrisis. In september 2021 blijft het OCMW zich inzetten voor gezinnen en studenten die het moeilijk hebben. De studenten, vooral in...

Lees meer
De Opleidingscel steunt je!

De Opleidingscel steunt je!

De Opleidingscel van het OCMW ondersteunt leerlingen, studenten en hun familie Tweede zit, examens... of wil je het nieuwe schooljaar voorbereiden? Het OCMW geeft je een duwtje in de rug. De coronacrisis heeft een zware impact gehad op jongeren, studenten en hun...

Lees meer
Share This