Aide à domicile

Het OCMW

Administratieve structuur

Diensten van het OCMW

Het OCMW van Elsene biedt heel wat diensten om zijn opdracht te kunnen uitvoeren. Ze zijn verdeeld in 4 departementen en tellen bijna 800 statutaire en contractuele medewerkers, alsook medewerkers met een inschakelingscontract (artikel 60 §7 van de organieke wet betreffende de OCMW’s van 1976):

NE PAS SUPPRIMER
Het departement Sociale Actie

Het OCMW van Elsene biedt Elsenaren en studenten die op het grondgebied van de gemeente wonen, heel wat diensten in het domein van de sociale activering: toekenning van een leefloon of equivalent, medische hulp, sociale kruidenier, socioprofessionele inschakeling, hulp bij huisvesting, schuldbemiddeling, enz.

Het departement omvat de diensten die mensen met problemen opvangen. Ze onderzoeken hun vraag en behandelen deze. Daarbij horen:

 • de Algemene sociale dienst, die ook de Sociale participatie omvat (met de Socioculturele sel, de Sociale coördinatie en de sociale kruidenier Feel Food)
 • de Administratieve sociale dienst (onthaal, uitvoering, recuperatie en medische – en ziekenhuiskosten)
 • de Tewerkstellingsdienst
 • de dienst Schuldbemiddeling & Energie
 • de dienst Huisvesting
Het departement Ouderen en Jongeren

Het OCMW biedt ook hulp aan gezinnen en ouderen, opvang en huisvesting voor ouderen en hulp aan minderjarigen.

 •  Residentie Van Aa (huisvesting van bejaarden)
 •  Residentie Uren van Geluk (huisvesting van bejaarden)
 •  Jeugdhuis (huisvesting van minderjarige kinderen)
 •  De dienst Gezins- en Bejaardenhulp, met het Dagcentrum Audrey Hepburn en de Sociale mobiliteit
Het departement Infrastructuur

Het departement Infrastructuur ziet toe op de naleving van de normen en erkenningsvoorwaarden. Het waakt over de veiligheid en het comfort van de mensen die de OCMW-ruimten gebruiken (begunstigden van sociale woningen, bewoners van de rusthuizen en het Jeugdhuis en personeelsleden). Het zet in op de verlaging van de werkingskosten van de gebouwen (verbetering van de energieprestaties, onderhoud van de technische installaties).

 • De dienst Werken en Onderhoud
 • De dienst Overheidsopdrachten
 • De IT-dienst
 • De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
Het departement Algemene Zaken

Het departement Algemene Zaken omvat de diensten die de continuïteit garanderen van de 3 andere departementen.

 • Het algemeen secretariaat
 • De dienst Personeel & Organisatie
 • De ontvangerij
 • De boekhouding
 • De juridische dienst

De secretaris-generaal

De secretaris-generaal van het OCMW is de hoogste functionaris van de administratie. Hij is het hoofd van het personeel en het directiecomité, en verzorgt het algemene bestuur van de administratie. Hij rapporteert aan de voorzitter en aan de raad. De secretaris-generaal doet voorbereidend werk en is verantwoordelijk voor de dossiers die voorgelegd worden aan de Raad en het Vast bureau (VB). Hij woont vergaderingen bij en stelt daarvan verslagen op. In samenwerking met de OCMW-diensten ziet hij toe op de goede uitvoering van beslissingen. Hij staat garant voor de opstelling van het meerjarenplan en het voorontwerp van begroting.

De secretaris-generaal ondertekent alle beslissingen en brieven van het OCMW, samen met de voorzitter.

  De financieel directeur 

  De financieel directeur is als enige verantwoordelijk voor de ontvangsten van het OCMW. Hij voert ook met regelmatig mandaat de besliste uitgaven uit.

  Hij stelt de jaarrekening op. Hij controleert de wettelijkheid en de regelmatigheid van de beslissingen inzake financiën en is verantwoordelijk voor geschillenbeheer. Met andere woorden, de financieel directeur beheert de schatkist van het Centrum en is de financieel adviseur ervan.

   Het directiecomité

   Het directiecomité wordt voorgezeten door de secretaris-generaal van het OCMW. Het vergadert tweewekelijks en beheert de verschillende diensten. Het voert een efficiënte interne communicatie, volgt de projecten en beslissingen op en waakt over de permanente verbetering van de algemene werking van het OCMW. Het comité voert ook het OCMW-beleid uit.

   Share This