Aide à domicile

Medische hulp

Hebt u hulp nodig bij uw medische kosten?

Hier vindt u hoe u een medische kaart of terugbetaling van medicatie kunt verkrijgen.

De medische kaart

Het OCMW kan een medische kaart aan u toekennen onder bepaalde voorwaarden. Uw maatschappelijk werker gaat u uitleggen welke procedure u moet volgen. Met de kaart kunt u naar een lokale huisarts gaan, die erkend is door het OCMW. U kunt de lijst met erkende artsen opvragen bij het onthaal van de sociale dienst of bij uw maatschappelijk werker.

MEDISCHE RAADPLEGINGEN:

Met de medische kaart van het OCMW kunt u ook op consultatie gaan in volgende ziekenhuizen:

  • Ziekenhuizen van Elsene en Etterbeek
  • Baron Lambert
  • Molière Longchamps
  • Bracops.

Als u naar een ander ziekenhuis van het IRIS-netwerk moet gaan, moet u contact opnemen met de dienst die zich bezighoudt met ziekenhuiskosten. De maatschappelijk werker van de dienst gaat uw aanvraag onderzoeken.

ZIEKENHUISOPNAMES:

Bij een ziekenhuisopname moet u langs de dienst gaan die instaat voor de ziekenhuiskosten. De dienst gaat u een document of ‘requisitorium’ geven. Daarmee kunt u zich gratis laten verzorgen in de ziekenhuizen van het IRIS-netwerk: de ziekenhuizen van Elsene en Etterbeek, Baron Lambert, Molière Longchamps, Bracops, Sint-Pieter, Bordet, Brugmann, Kinderziekenhuis en Paul Brien.

Uitzonderlijk kan de dienst requisitoria afleveren voor consultaties en ziekenhuisopnames in ziekenhuizen die geen lid zijn van het IRIS-netwerk, bijvoorbeeld: Saint-Luc en Erasmus.

TERUGBETALING VAN MEDICATIE:

Bepaalde geneesmiddelen worden deels terugbetaald als:

Certains médicaments peuvent vous être remboursés en partie si :

  • ze voorgeschreven zijn door een erkend arts
  • ze aangekocht zijn in een apotheek in Elsene.

Opgelet:

Om toegang te krijgen tot die diensten, is het zeer belangrijk dat u uw mutualiteitskosten betaald hebt. Uw maatschappelijk werker of de onthaalmedewerkers van de sociale dienst gaan na of alles in orde is.

Dringende medische hulp (DMH)

NE PAS SUPPRIMER
Wat is dringende medische hulp?

Mensen die illegaal in het land zijn, die onvoldoende middelen hebben om hun gezondheidszorg te betalen, hebben recht op dringende medische hulp van het OCMW. Dat betekent dat als iemand illegaal in het land verblijft en in nood verkeert, het OCMW zijn of haar medische kosten ten laste neemt.

Dat is de enige steun van het OCMW waar illegaal verblijvende mensen recht op hebben.

Om de steun te genieten, moet u een aanvraag indienen bij het OCMW van uw gemeente.

Voorwaarden om dringende medische hulp te krijgen:
  • U woont illegaal in België: als u een dringende medische hulpaanvraag indient, voert het OCMW een onderzoek uit om na te gaan of u illegaal in België verblijft. Het OCMW-personeel moet uw gegevens vertrouwelijk behandelen. U hoeft dus niet te vrezen dat het OCMW de politie verwittigt.
  • U verkeert in nood: om recht te hebben op dringende medische hulp, moet u in nood verkeren. Het OCMW gaat via een sociaal onderzoek vaststellen welke uw behoeften zijn op basis van uw middelen en de lasten die u en de mensen met wie u samenwoont, delen. Ze gaan u vragen stellen om uw inkomstenstaat te controleren. Het is belangrijk dat u aan het onderzoek meewerkt en dat u het OCMW alle inkomsten die u hebt, meedeelt. Als u niet alle informatie over uw situatie meedeelt, kan het OCMW weigeren u te helpen.

Als beide voorwaarden voldaan zijn, kunt u dringende medische hulp genieten. Dat betekent dat het OCMW gaat tussenkomen voor de betaling van uw medische kosten.

Sociale mobiliteit

Als u zich niet kunt verplaatsen naar uw medische consultaties, kunt u gebruikmaken van het sociaal vervoer van het OCMW.

Om gebruik te maken van de diensten van de cel Sociaal Vervoer, moet u contact opnemen met uw maatschappelijk werker of met de dienst Gezins – en Bejaardenhulp (DGBH).

Thuishulp

De dienst bestaat uit een verpleegkundige, maatschappelijk werkers, gezinshulpen en huishoudhulpen die gezinnen en ouderen hulp bieden bij hun dagelijks leven.

Iedereen die in Elsene woont, kan van de dienst gebruikmaken. De hulp wordt toegekend in functie van de gezondheidstoestand en de sociale situatie van de persoon. Een maatschappelijk werker van de dienst evalueert de situatie door middel van een thuisbezoek.

Er wordt een financiële bijdrage gevraagd. Deze wordt berekend op basis van het inkomen en het aantal personen ten laste.

Wilt u thuishulp aanvragen? Neem dan contact op met uw maatschappelijk werker of met de dienst Gezins- en Ouderenhulp (SAFPA).

Share This