Aide à domicile

Hulp bij huisvesting

Bent u op zoek naar een woning?

Wordt u geholpen door het OCMW en zoekt u een woning? Hebt u een probleem met uw huurbaas? Het OCMW helpt u een oplossing te vinden voor uw huisvestingsprobleem.

Administratieve hulp

Deze hulp omvat:

 • De aanvraagformulieren invullen voor een sociale woning of een woning met sociaal karakter
 • Aanvragen invullen van herhuisvestingstoelagen
 • Een huurwaarborg stellen
 • Dossiers opstellen om een beroep te doen op een pro-Deoadvocaat in huurzaken
 • Documenten verkrijgen zoals de gezinssamenstelling, aanslagbiljet
 • Enz.

  Hulp bij online een woning zoeken

  Deze dienst helpt u online een woning te zoeken. Verschillende zaken komen aan bod: hoe gebruik maken van het IT-instrument? Op welke site? Welke filter gebruikt u om te zoeken? Waar zoekt u de juiste informatie op de site? Enz. Kortom, het gaat om alles wat van ver of dichtbij te maken heeft met het ontcijferen van vacatures.

  Hulp bij het opstellen van brieven/e-mails

  Het gaat om hulp bij het opstellen van brieven van het type: uithuiszetting, kandidatuur voor een woning, contact met een eigenaar, enz. Indien nodig wordt u doorverwezen naar een juridische dienst.

  Telefoontjes

  De begunstigde krijgt advies om een bepaald telefoontje te plegen, ofwel om in zijn of haar plaats een telefoontje te plegen. Het gaat telefoontjes naar de nieuwe of de oude eigenaar of een specifieke instantie om financiële of juridische hulp te krijgen, of eender andere welke informatie.

  coaching

  U krijgt advies voor uw contact met eigenaars of, als u dat wenst, in uw plaats telefoontjes te plegen. Het gaat om telefoontjes naar de nieuwe of oude eigenaar of een specifieke instantie om financiële of juridische steun te krijgen, of eender welke andere informatie.

  Juridische bijstand

  Er worden huur-onregelmatigheden opgespoord, eventueel wordt geprobeerd om tot een bemiddeling te komen en indien nodig wordt de begunstigde doorverwezen naar een ad hoc partner of juridische dienst.

  Rollenspel

  Het gaat erom de theoretische informatie die u gekregen hebt om te zetten in de praktijk. Dat gebeurt met behulp van simulaties: zo simuleren we een gesprek met een huurbaas, zodat u weet hoe u goed voor de dag komt.

  Bezoek aan de nieuwe woning

  Dit soort steun wordt verleend wanneer iemand echt hulp nodig heeft bij het bezoek of de opstelling van de plaatsbeschrijving bij het betreden of het verlaten van een woning.

  Dat gebeurt in het kader van een vrijwillige en globale begeleiding van de persoon, niet systematisch voor elke aanvraag.

  Share This