Aide à domicile

Het OCMW

Opdracht

“Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid”. De OCMW’s werden opgericht bij de organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, om die hulp te bieden.

Het OCMW van Elsene biedt de inwoners van Elsene en studenten op het grondgebied van de gemeente tal van diensten aan in de domeinen van het maatschappelijk welzijn: toekenning van het leefloon of equivalent, medische hulp, sociale kruidenier, socioprofessionele inschakeling, hulp bij huisvesting, sociaal vervoer, schuldbemiddeling, enz.

Het OCMW biedt ook hulp aan gezinnen en ouderen, opvang en huisvesting voor bejaarden (Dagcentrum Audrey Hepburn, de residenties Van Aa en Uren van Geluk) en hulp aan minderjarigen in het Jeugdhuis.

Share This