Print Friendly, PDF & Email
Beste Oekraïense burgers,

Hieronder vindt u meer informatie om een sociale steunaanvraag in te dienen bij het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Elsene (OCMW van Elsene) en meer algemene informatie over de opvang van Oekraïeners in België.

1. Stappen om sociale steun aan te vragen:

  1. Zich inschrijven bij de gemeente Elsene en een inschrijvingsbewijs verkrijgen
  2. Naar het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn komen, tussen 8.00u en 11.30u en tussen 13.15u en 15.30u in de Jean Paquotstraat 63b.
  3. Spreken met een maatschappelijk werker die o.a. de verblijfssituatie gaat controleren, het inkomen, de gezinssamenstelling, enz.
  4. Wachten op de brief met de beslissing op basis van het sociaal onderzoek (uitelrijk binnen 30 dagen na de aanvraag). Die beslissing zal in functie van uw situatie bepalen welk type steun u kunt genieten.

2. Welke soorten steun kunnen worden toegekend?

  • Financiële hulp: die kan toegekend worden eens u ingeschreven bent bij de gemeente en naargelang uw persoonlijke situatie (alleenstaande, samenwonende, gezin met kinderen, …). Deze hulp komt overeen met het leefloon.
  • Medische hulp: het OCMW sluit Oekraïense burgers ook aan bij de mutualiteit van hun keuze. De bijdragen worden worden ten laste genomen door het OCMW.
  • Hulp bij huisvesting: Oekraïense burgers kunnen een installatiepremie genieten van het OCMW, een hulp bij huurwaarborg van een woning of eerste huurgelden.
  • Psychosociale hulp: het OCMW kan de kosten van een professionele hulpverlener ten laste nemen die trauma’s behandelt, angstproblemen en psychiatrische stoornissen.
  • Andere soorten hulp: basisbehoeften (aankoop van kledij, een bril, …), voedsel- en energiehulp.
  • Naast sociale hulp kunnen Oekraïense burgers ook begeleiding krijgen van de Socioprofessionele inschakelingsdienst.

Meer info over OCMW-hulp? Raadpleeg de veelgestelde vragen (FAQ)

3. Meer informatie vindt u ook hier:

4. Meer informatie krijgt u ook hier:

Share This