Print Friendly, PDF & Email

Het OCMW maakt de huurprijzen van zijn woningen socialer

Met zijn sociale huurprijzen, doet het OCMW een extra inspanning om een antwoord te bieden op het probleem van de woningprijzen in Elsene. Waarover gaat het precies?

Het OCMW is eigenaar van sociale woningen die onder bepaalde voorwaarden ter beschikking gesteld worden van inwoners uit Elsene, die ook ingeschreven zijn bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. Er komen dan wel doelpublieken bij, maar er zijn verschillende wachtlijsten en de gevraagde huurprijzen lopen uiteen.

De GBHM en de Sociale Verhuurkantoren zijn de enige verhuurders die het gezinsinkomen in acht nemen om het huurgeld te berekenen. Bij het OCMW wordt het huurgeld geplafonneerd, maar vastgelegd in functie van het gebouw: huisvestingskost van de woning, naar rato van de maandhuur op de privémarkt, enz.

Tot nu toe hadden gezinnen die een woning hadden via het OCMW er vaak belang bij hun inschrijving op de sociale woninglijst van de GBHM te behouden. Zo hielden ze de lange wachtlijsten mee in stand en was de administratieve belasting voor die gezinnen groter. Er was ook vaak een verhuizing nodig en vaak een verandering van gemeente.

Het socialiseringsmechanisme van de huurprijzen is een initiatief van staatssecretaris Nawal Ben Hamou en wordt gefinancierd door het Gewest. Het laat toe die valstrikken te vermijden, door de huurprijzen van woningen vna het OCMW af te stemmen op die van de sociale woningen van de GBHM.

Naast de aanpassing van de huurprijzen aan het reële gezinsinkomen, biedt die nauwe samenwerking tussen het lokale en het gewestelijke niveau vereenvoudiging, duidelijkheid en coherentie voor begunstigden. Zij vinden soms moeilijk hun weg in de vele huisvestingsactoren in Brussel.

“We hebben van huisvesting een prioriteit gemaakt voor deze ambtstermijn en zijn de trotse eerste partner van het Gewest voor dit pilootproject. De huurprijs vertegenwoordigt een uitgavepost die vaak niet in verhouding staat tot het budget van mensen met een laag inkomen.”

Concreet gaat het mogelijk over een zestigtal OCMW-woningen, voor de controle van de voorwaarden (huurders die voldoen aan de voorwaarden voor sociale huisvesting en die uiterlijk op op 1 juli 2021 ingeschreven zijn op de lijst van de GBHM, en die daarmee de socialisering aanvaarden.

 

 

Artikel verschenen in het tweemaandelijks blad van de gemeente Elsene: INFO ELSENE

Share This