Print Friendly, PDF & Email

De Opleidingscel van het OCMW ondersteunt leerlingen, studenten en hun familie

Tweede zit, examens… of wil je het nieuwe schooljaar voorbereiden? Het OCMW geeft je een duwtje in de rug.

De coronacrisis heeft een zware impact gehad op jongeren, studenten en hun gezinsleden. De kansarmoede in die doelgroep is de laatste jaren al enorm toegenomen. Dat brengt stress en onrust mee, en de gezondheidscrisis heeft nog heel wat extra problemen gecreëerd. Er is ook een toename van het aantal delicten en zelfs gebroken familiebanden, echtelijk geweld, intrafamiliale – en kindermishandeling, gedragsstoornissen bij bepaalde kinderen die geen kader en vertrouwenspersonen meer hebben, demotivatie op school, verlies van zingeving, … Vaak kampen ze ook met een digitale achterstand, problemen met het organiseren van hun studies op afstand of schoolopvolging en een toename van het emotionele isolement.

De Opleidingscel begeleidt alle mensen die financiële steun krijgen van het OCMW van Elsene, bijna 1 450 mensen per jaar, bij hun studieproject, opleidingen en taalopleidingen. Doordat er universiteiten op zijn grondgebied aanwezig zijn, telt Elsene heel wat studenten. Sinds begin 2021 zijn 650 daarvan geholpen. Het gaat daarbij om tenlastenemingen van schoolkosten (materiaal, mobiliteit, inschrijving, bijlessen, crèchekosten, stages, kopieën, … enz.), of om tenlastenemingen voor levenskosten (gezondheid, energie, meubilair, voeding, enz.).

In 2021 heeft de Cel een gewestelijke subsidie ontvangen waardoor ze haar opdrachten kan uitbreiden en verschillende projecten kan opstarten:

  • Een hulpproject voor Franse les en de beheersing van digitale instrumenten die noodzakelijk zijn wanneer alles plots op afstand verloopt.
  • Een ondersteuningsproject voor ouders en minderjarigen biedt individuele – en groepsbegeleidingen voor familiale problemen.
  • Methodologische ondersteuning met instrumenten voor planning, organisatie, samenvatting, mindmapping, levenshygiëne en focus op de examnes voor leerlingen uit het secundair en het hoger onderwijs.
  • Persoonlijke begeleiding voor thesissen en eindwerken: organisatie, contacten, onderzoeksmethodologie, herlezing, hulp bij de presentatie, …
  • Er is ook een bijlesproject lopende en richtingsadvies.

Meer weten?

muriel.maldague@cpasixelles.brussels

 

Artikel verschenen in het tweemaandelijks blad van de gemeente Elsene: INFO ELSENE

Share This