Print Friendly, PDF & Email

Jonathan vertelde ons over zijn dagelijks doen in de sociaal-culturele cel die als doel heeft culturele uitsluiting te bestrijden. De sociaal-culturele cel ontwikkelt acties, uitstapjes, workshops, enz. om de culturele, sportieve en sociale ontwikkeling te ondersteunen van mensen die een bijstandsuitkering van het OCMW genieten. De cel biedt hun gepersonaliseerde begeleiding op dit vlak, rekening houdend met hun behoeften, hun interesses en hun middelen.

Dag Jonathan, hoe lang werk je al bij het OCMW van Elsene?

Ik ben in 2010 bij het OCMW aan de slag gegaan bij Jobelix. Dat was een VZW voor sociale economie, gespecialiseerd in het vervoer van personen met beperkte mobiliteit die geholpen worden door het OCMW. Ik was verantwoordelijk voor de telefonie en de agenda van de chauffeurs. Ook heb ik de planning zo goed mogelijk geautomatiseerd door een Access-database aan te leggen.

Aan het einde van mijn contract bij Jobelix kreeg ik de kans om te solliciteren naar een functie die vrijkwam in de sociaal-culturele cel en ik werd geselecteerd.

Hoe zou je de sociaal-culturele cel in enkele woorden omschrijven? 

Ik zou zeggen dat de sociaal-culturele cel een tweedelijnsdienst is, omdat we geen hulp bieden die als van levensbelang wordt beschouwd. De sociaal-culturele cel bezit evenwel de interessante bijzonderheid dat ze bijdraagt tot het welzijn en de ontwikkeling van de begunstigden, via de diensten die we garanderen voor elke persoon die bij ons langskomt.

Ik merk ook dat sommige mensen vaak denken dat ze niet het recht hebben om van dit soort diensten te genieten. We proberen deze verkeerde indruk dan ook te doorbreken door hen aan te moedigen zich open te stellen voor een culturele of sportieve activiteit.

We kunnen bovendien wel zeggen dat de sociaal-culturele cel deze ontwikkeling biedt die de eerste stap naar Sociale Activering bevordert, want hoe meer men zich afsluit voor alle culturele activiteiten, hoe meer moeite men misschien heeft om zichzelf op de arbeidsmarkt te lanceren.

Waaruit bestaan je dagelijkse werkzaamheden binnen de Sociaal-culturele Cel? 

Mijn werk is opgebouwd rond drie luiken: individueel, administratief en collectief.

Voor het individuele luik vertaalt dit zich in het onthaal van de begunstigde die met uiteenlopende vragen komt, bijvoorbeeld hoe kun je genieten van een artikel 27 (ticket om naar optredens te gaan voor 1,25 €) of van een boekenbon. Er zijn ook steunmaatregelen zoals een abonnement voor een sportzaal, een vakantiekamp voor kinderen, een artistieke activiteit…

Het administratieve luik gaat meer over facturatie, codering, communicatie…

Het collectieve luik betreft het cultuurcomité, maar daar kom ik later op terug.

Werk je samen met externe actoren?

Ja, vooral voor alles wat met steunmaatregelen te maken heeft. Naast de hulp van onze administratie maak ik ook gebruik van mijn netwerk, in het bijzonder met de gemeente Elsene, om, indien nodig, samen te werken of de begunstigde door te verwijzen zodat hij/zij maximaal geholpen kan worden.

Dit netwerken moet voortdurend worden benut en ingeschakeld. Er komen veel vergaderingen, telefoontjes en e-mails bij kijken. We bespreken dan de nieuwe steunmaatregelen en projecten die we zouden kunnen voorstellen en bewerkstelligen.

Je bent ook en vooral aanspreekpunt van het cultuurcomité. Kun je ons daar wat meer over vertellen?

Inderdaad, ik leid en organiseer het cultuurcomité dat bestaat uit begunstigden van het OCMW en één keer per maand samenkomt.

We kunnen gerust zeggen dat dit echt het speerpunt is van de sociaal-culturele cel, omdat het de aangeboden steunmaatregelen aanvult. Het beschikt over een heuse gemeenschappelijk gekozen leefruimte om een cultureel uitstapjesprogramma op te zetten. Maar dat is niet alles. Het is ook een plaats voor uitwisselingen, voor gesprekken en debatten tussen de begunstigden die in het comité zitten, maar ook met de sprekers die ik uitnodig. Dit kan gaan om communicatoren uit de culturele of artistieke sector (theater, museum, …) of kunstenaars die hun werk komen presenteren.

Heb je een bijzondere anekdote over dit cultuurcomité die je met ons wilt delen?

Jazeker. Ik denk aan een toneelstuk waar we naartoe waren gegaan en dat de leden allemaal, zonder uitzondering, erg slecht vonden. De enscenering en het thema van het stuk waren namelijk erg moeilijk om naar te kijken.

Ik had dus contact opgenomen met de regisseur en hij is toen met ons komen debatteren en dat gaf aanleiding tot een rijk en intens gesprek. Iedereen kon toen zijn of haar gevoelens delen en dankzij een beter begrip van het onderwerp konden ze andere toneelstukken met het nodige perspectief benaderen. Dit is juist het voordeel van het cultuurcomité, het stelt de begunstigden in staat actief deel te nemen aan de aangeboden activiteiten en niet passief te blijven, terwijl reflectie en debat over een artistieke keuze worden aangemoedigd.

Welke verbeterpunten zou je binnen de sociaal-culturele cel willen doorvoeren?

Ik hoop graag dat we op een dag onze vaardigheden kunnen verbreden door, waarom niet, stages voor kinderen aan te bieden binnen het OCMW zelf.

Wat het cultuurcomité betreft, denk ik dat het heel interessant zou zijn om van tijd tot tijd de leiding van dit comité aan te bieden aan iemand met een profiel dat tegengesteld is aan het mijne. Ik werk immers al 10 jaar alleen aan dit comité, en ik probeer mezelf wel constant te vernieuwen, maar ik kan niet anders dan een dynamiek creëren die vergelijkbaar is met waar ik voor sta. Daarom zou een afwisselende leiding met een andere collega nieuw leven en een andere energie in het comité kunnen blazen.

Welke projecten heb je nog op stapel staan? 

De digitale kloof is een onderwerp dat mij na aan het hart ligt. Momenteel worden er bonnen ter waarde van 300 euro uitgedeeld voor de aankoop van een opgeknapte computer. Deze steun zou verbeterd kunnen worden, zodat deze bon ook gebruikt kan worden voor een nieuwe computer. Het idee zou zijn om deze bonnen ook te kunnen gebruiken om een pc te laten repareren, wat momenteel niet het geval is. Dit om te voorkomen dat je een nieuw tweedehandstoestel moet kopen zonder de mogelijkheid om je eigen computer te repareren, hem misschien krachtiger of moderner te maken.

 

 

Share This