Print Friendly, PDF & Email

Het OCMW stoomt leerlingen en studenten klaar voor 1 september

De twee voorbije schooljaren werden volledig verstoord door de gezondheidscrisis. In september 2021 blijft het OCMW zich inzetten voor gezinnen en studenten die het moeilijk hebben.

De studenten, vooral in het secundair en het hoger onderwijs, hebben zich moeten aanpassen en op afstand leren werken met nieuwe instrumenten. Dit vaak zelfstandig en soms in onaangepaste omstandigheden.

Ze hebben hun activiteiten en contacten met hun professoren moeten stopzetten, maar ook met hun collega’s en vrienden. Erg moeilijk dus voor studenten en leerlingen, en een echte lijdensweg voor jongeren in moeilijkheden.

Naast de leerproblemen zijn er ook economische problemen en veel angst bij gezinnen en studenten die hun inkomen kwijtgeraakt zijn… Voor sommigen van hen moeten we het jaar herbeginnen en een jaar extra moeten betalen.

De hele gezondheidscrisis lang heeft het OCMW van Elsene bijzondere aandacht besteed aan kansarme studenten. Die zijn talrijk aanwezig op het grondgebied van onze universitaire gemeente. Dit door middel van financiële hulp, maar ook de terbeschikkingstelling van studiezalen en middelen voor methodologische ondersteuning.

De druk op de ziekenhuizen neemt af, waardoor we kunnen hopen op een positieve evolutie van de pandemie, maar daar hebben we momenteel geen zekerheid over. Wat we wel weten, is dat de socio-economische gevolgen van de pandemie de komende maanden zullen aanhouden (jobverlies van ouders, studentenjobs, schulden, medische uitgaven, enz. rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit COVID).

Daarom heeft het OCMW beslist actief te blijven in de ondersteuning van gezinnen (a fortiori eenoudergezinnen) en studenten met problemen, voor het nieuwe schooljaar 2021-2022. Zo krijgt iedereen rustig alle slaagkansen, van het lager tot het hoger onderwijs. Inschrijvingsgeld, kosten voor vervoer, materiaal en uitrusting, maaltijden, psychologische en methodologische ondersteuning, kinderopvang, crèches, … Elke situatie wordt individueel geanalyseerd om te bepalen welke hulp het beste aansluit bij de behoeften. Niet aarzelen dus!

Contactpersoon: uw maatschappelijk assistent of adm@cpasixelles.brussels

Artikel verschenen in het tweemaandelijks blad van de gemeente Elsene: INFO XL

Share This