Print Friendly, PDF & Email

“Bureaucratisch”, “controlerend”, “bankautomaat”… De Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn worden niet altijd op de meest positieve manieren omschreven. We laten drie werknemers aan het woord die een heel ander gezicht geven aan het OCMW van Elsene !

 

Schulden, gezondheids- of huisvestingsproblemen, isolement, geen houvast meer… De mensen die bij het OCMW werken, komen dagelijks in aanraking met sociale, medische en psychologische ontreddering. Voor wie aanklopt bij het OCMW is dit meestal het laatste redmiddel. In de kantoren behandelen de maatschappelijk werkers de aanvragen met de nodige welwillendheid, empathie en administratieve nauwkeurigheid.

Laurie Deridder, coördinator van de cel ‘Jongeren’, werkt er al 17 jaar. “Toen ik solliciteerde bij het OCMW was ik niet bepaald gemotiveerd”, vertelt ze. “Tijdens de opleiding tot maatschappelijk werker werd de instelling afgeschilderd als bureaucratisch en controlerend. Maar ik werk er nog steeds ! Ook al is het soms een moeilijk beroep, voor sommige mensen betekent wat wij doen zoveel als een nieuw leven. Het verschil zien tussen hoe mensen hier in de moeilijkste omstandigheden toekomen en hoe ze opnieuw vertrekken, daarvoor doen we het !”

Sofia Aroyo is coördinator van het onthaal en de wachtdienst. Beroep doen op een OCMW is in haar ogen geen teken van falen. “Het is een uitgereikte hand, een springplank waarmee mensen een nieuwe start kunnen nemen in het leven.” Laurie is nog steeds ontroerd wanneer ze vertelt over twee broers die ze enkele jaren geleden heeft geholpen : “Het waren jongeren die geen ouders meer hadden en in een sociale woning verbleven. Ze kwamen bij ons terecht. De ene broer werd informaticus, de andere opvoeder. Hij bleef tijdens de pandemie niet onopgemerkt. Hij startte verschillende projecten om de ouderen in de rusthuizen van Molenbeek te helpen : karaoke, dansen op het balkon… Hij werd beschouwd als een held en mocht zelfs op ontvangst bij de koning.”

Elke nieuwe aanvrager volgt een gelijkaardig traject. Een eerste sociaal onderzoek gaat na of de persoon recht heeft op een leefloon. Indien wel, dan moet hij of zij een doel vooropstellen : een woning vinden die aangepast is aan zijn of haar gezondheidstoestand, leren lezen, een opleiding volgen, uit het isolement geraken door middel van culturele activiteiten… “Ze vinden ons vaak streng, maar het is normaal dat we het wettelijke kader naleven, dat de hulp voorwaardelijk is. Iedereen heeft rechten én plichten”, vertelt Françoise Verheyden. “We zijn geen bankautomaten.” Voor sommigen, zoals mensen die in grote armoede leven, is documenten bezorgen en doelen stellen heel ingewikkeld. Om hen zo goed mogelijk te kunnen helpen met alle afzonderlijke stappen, werden drie sociale begeleiders aangeworven.

Bij het OCMW van Elsene werken een vijftigtal maatschappelijk werkers. Ze bleven niet gespaard de voorbije jaren. De coronapandemie maakte hun werk er niet gemakkelijker op. “Ons werk is gebaseerd op intermenselijke relaties, in vertrouwen”, voegt Sofia toe. “Dossiers telefonisch behandelen, gaat erg moeilijk.”

De coronacrisis was nog niet helemaal achter de rug of daar was de oorlog in Oekraïne al. Honderden mensen ontvluchtten de gevechten en zochten hun toevlucht in Europese landen, zoals in België en dus ook in Elsene. “De informatie van de overheid evolueert voortdurend en wij moeten ons eraan aanpassen”, legt Françoise uit. “Ook veel gastgezinnen richten zich tot ons met vragen.”

Om nog maar te zwijgen van de uit de pan rijzende energieprijzen, wat ook op het bord van de OCMW’s terechtkomt. “We houden ons hart vast voor de eindafrekeningen vanaf september”, benadrukt Françoise. “We weten nog niet wat ons precies te wachten staat, maar we zullen klaar staan.”

De diensten die het OCMW biedt, zijn niet op één hand te tellen, maar we lichten er hier enkele uit :

De sociale kruidenier ‘Feel Food’

De sociale kruidenier verkoopt voeding en verzorgings- en onderhoudsproducten aan lage prijzen. Er wordt niet gewerkt met voedselpakketten, de mensen die er recht op hebben, komen er hun boodschappen doen, zoals in een gewone winkel. Zo behouden ze hun autonomie en hebben ze een zekere keuzevrijheid bij de aankoop. De sociale kruidenier richt zicht tot mensen die zijn ingeschreven bij het OCMW. Boondaalsesteenweg 94-96 – 02 563 57 81

 

Dienst voor schuldbemiddeling en energie

Jean Paquotstraat 65a

Permanentie op maandag van 8 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15 uur.

Andere weekdagen op afspraak : 02 641 55 43

Hulp voor Elsense studenten

Onder bepaalde voorwaarden kan het OCMW hulp bieden bij het aanvatten of verderzetten van een opleiding bij een erkende instelling, na een onderzoek. Opgelet : het OCMW van Elsene is bevoegd voor het verlenen van financiële hulp aan studenten die gedomicilieerd zijn in de gemeente.

Jean Paquotstraat 63b – 02 641 54 59

adm.cpasixelles@cpasixelles.brussels

 

Share This