Print Friendly, PDF & Email

Stijging van de energieprijzen: het OCMW kan u helpen

Hebt u vragen over uw verbruik of energiecontract? Hebt u een hoge factuur die u niet kunt betalen? De cel Energie van het OCMW is er voor u.

Iedereen heeft het erover: de energieprijzen gaan door het dak. Vele contracten met vast tarief komen ten einde en worden vernieuwd aan ongunstige voorwaarden. Sommige gezinnen zien hun elektriciteits- en gasfactuur maal twee of zelfs maal drie gaan. We verwachten de komende maanden dan ook een enorme stijging van mensen die hun energiefacturen niet meer kunnen betalen. Voor kansarme gezinnen is dat nog een extra belasting bovenop de vele andere. De crisissen volgen elkaar al jaren op. Het is ook moeilijk de juiste keuze te maken qua contract, tarief, leveranciers, tussentijdse bevoorrading, … Hoe maakt u de juiste keuze? Welke rechten heeft u? De cel Energie informeert en adviseert u naargelang uw situatie. Indien nodig, helpen we u met uw administratie. U krijgt ook tips om uw verbruik te beperken. Er zijn sociale tarieven, die uitgebreid zijn met nieuwe categorieën begunstigden. Maar ze zijn niet allemaal automatisch van toepassing! U moet deze aanvragen, maar veel mensen weten niet dat ze aan de voorwaarden voldoen. Misschien hebt u er wel recht op? Het OCMW kan ook, onder bepaalde voorwaarden, specifieke facturen ten laste nemen van elke burger uit Elsene met problemen. “Ik ben erg bezorgd over mensen die niet voldoen aan de voorwaarden voor het sociaal tarief, dus mensen met een laag loon, alleenstaande moeders, gezinnen die de eindjes aan elkaar knopen en een jaarlijkse energiefactuur hebben van enkele duizenden euro’s. We krijgen speciale subsidies van de federale overheid en de GGC om hen te ondersteunen. Om die situatie te beheren en burgers uit Elsene optimaal te ontvangen, voorzien we een grotere capaciteit van onze cel Energie”, aldus Hassan Chegdani, voorzitter van het OCMW. Je moet niet ingeschreven zijn bij het OCMW om hulp te krijgen voor facturen. Kom gerust langs.

Artikel verschenen in het tweemaandelijks blad van de gemeente Elsene: INFO ELSENE

Share This