Print Friendly, PDF & Email

Cultuur bij het OCMW

Eenieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan. Artikel 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

We hebben evenzeer behoefte aan cultuur als aan brood. De begunstigden van het OCMW van Elsene toegang geven tot voorstellingen, boeken, musea en sport is even essentieel als materiële hulp.

Zo handelt de Socioculturele cel individueel en collectief om mensen toegang te geven tot cultuur. Mensen die steun krijgen van het OCMW, kunnen individueel tickets art. 27 ontvangen. Daarmee gaan ze naar het theater, musea, culturele centra en de bioscoop voor 1,25 euro. Toen deze maatregel ingevoerd werd, was dat de prijs van een brood.

Ondanks de pandemie en de beperkingen in culturele centra, heeft de Socioculturele cel al meer dan 2 000 tickets uitgedeeld aan 350 begunstigden die de aanvraag gedaan hadden. De cel geeft ook boekencheques uit van 20 euro. Iedereen die geholpen wordt door het OCMW, kan deze aanvragen. In 2021 hebben 655 begunstigden zo’n cheque ontvangen.

Het OCMW neemt ook deel aan de groepsaankoop en verdeling van boeken uit het Belgische circuit, met de steun van de Federatie Wallonië-Brussel. De Socioculturele cel is zich bewust van de digitale kloof bij de doelgroep die economisch hard getroffen is. De cel kan ook tussenkomen in de aankoop van een opgeknapte gezinscomputer.

Tijdens de lockdown is die steun belangrijker geweest dan ooit. Aangezien cultuur enkel kan ontstaan door uitwisseling, organiseert het Cultuurcomité groepsactiviteiten. Alle begunstigden van het OCMW van Elsene mogen daaraan deelnemen. De activiteiten zijn gevarieerd en er is voor ieder wat wils: theater- en museumuitstappen, kunstworkshops en workshops over documentairefilms. Dat met als doel om een film te leren maken en animatie te ontdekken. Het resultaat wordt vertoond voor een publiek. Mensen kunnen aan improvisatie doen en op het podium gaan staan, of zich uitleven in plastische kunst.

Artikel verschenen in het tweemaandelijks blad van de gemeente Elsene: INFO XL

Share This