Print Friendly, PDF & Email

Welkom op de nieuwe website van het OCMW van Elsene.

Ik ben erg blij met deze noodzakelijke vernieuwing. Vlotte toegang tot duidelijke en volledige informatie zijn immers essentieel om sociale rechten te kunnen uitoefenen. U vindt hier informatie over onze diensten en de werking van ons OCMW.

Dit is een moeilijke periode en we gaan van de ene crisis naar de andere: financieel, maar ook qua gezondheid, energie, klimaat, migratie en geopolitiek. Sociale uitsluiting, gebroken gezinnen, jobverlies, ziekte, problemen om in gezinsbehoeften te voldoen met een laag inkomen uit een deeltijdse job wanneer je alleen bent met kleine kinderen… allemaal zaken die moeilijke situaties en isolement kunnen creëren.

Steeds meer mensen doen een beroep op het OCMW, omdat ze kampen met problemen die almaar complexere oorzaken hebben. Het OCMW betaalt het leefloon uit, dat iedereen moet toelaten om waardig te leven, maar helpt ook bij problemen met energie, toegang tot fysieke en/of mentale gezondheidszorg, voedselhulp en thuishulp. Het biedt ook studiehulp of een opleidingstraject, hulp bij het stellen van een huurwaarborg, enz.

We bieden niet alleen financiële steun, maar ook advies voor administratie, ondersteuning en oriëntatie, doorverwijzing naar externe partners, een socioprofessioneel inschakelingstraject, … . Bij de eerste afspraak maken we een stand van zaken op van de situatie en specifieke noden van de aanvrager.

Het OCMW is een vangnet voor tegenslagen, ongeluk in het leven, een moeilijk pad. Iedereen kan genoopt zijn om aan te kloppen bij het OCMW. We ontvangen alle doelgroepen, zonder oordeel of discriminatie, en zoeken aangepaste oplossingen voor elke situatie: (eenouder-)gezinnen, alleenstaanden, jonge en oudere studenten, senioren die thuis wonen of in een van onze twee rusthuizen, daklozen, … .

Ondanks de problemen die ook onze instelling teisteren, stellen we alles in het werk om onze opdracht als openbare dienstverlener optimaal uit te voeren. Dat doen we samen met onze teams en de leden van de Raad voor maatschappelijk welzijn.

Share This