Aide à domicile

Schuldbemiddeling & energie

Kunt u uw schulden niet aflossen?

Hebt u het moeilijk uw schulden af te lossen? Hebt u vragen over een factuur of een energiecontract? Laat u bijstaan met gespecialiseerd advies en begeleiding op maat.

Schulden

Bent u inwoner van Elsene? Kunt u uw schulden niet aflossen? Kunt u uw facturen niet meer betalen?

De dienst Schuldbemiddeling gaat u helpen de beste oplossing te vinden voor u.

De hulp bestaat uit:

 • een luisterend oor
 • informatie over uw rechten en plichten
 • een volledige analyse van uw budgettaire situatie
 • onderhandeling van betalingsmogelijkheden bij schuldeisers
 • opvolging tijdens de afbetalingsperiode

Energie

Heeft uw leverancier uw gas en/of elektriciteit afgesloten of een vermogensbegrenzer geplaatst? Vraagt u zich of u een sociaal tarief kunt genieten?

De dienst Energie van het OCMW van Elsene kan :

 • u advies geven om uw energieverbruik en/of energiefactuur te verlagen (water, gas, elektriciteit);
 • u helpen het nodige te doen bij uw leverancier;
 • een betalingsplan onderhandelen met uw leverancier;
 • een financiële tussenkomst vragen.

Sociaal tarief gas & elektriciteit

Als u in Brussel woont en financiële hulp krijgt van het OCMW, de FOD Sociale Zekerheid voor Personen met een handicap of de FOD Pensioenen, hebt u automatisch recht op het sociaal tarief voor gas & elektriciteit:

 • uw elektriciteitsfactuur is lager;
 • u moet de huur van uw elektriciteits- of aardgasmeter niet betalen.

Opgelet:

Om automatisch hulp te krijgen, moeten de gegevens die u meedeelt aan uw energieleverancier exact dezelfde zijn als de gegevens op uw identiteitskaart.

Share This